Streda, 21. februára 2018 (Eleonóra)

OH Gamča

Gamčácka olympiáda na internete:
OH OKAMIH 2014: okamih.sk

Staršie olympiády:
OH HLAVOHRUĎ 2013
OH LAMOHLAV 2012
OH HROM 2011
OH OBLOHA 2010
OH NÁHODA 2009
OH ODVAHA 2008
OH POHĽAD 2007
OH LEŇOCHOD 2006
OH TICHO 2005

Olympijské hry Gamča je aktivita študentov matematických tried 3. ročníka. Je to súťaženie medzi triedami, ktoré má podporovať formovanie kolektívu, súťaživosť a aj intelektuálny a fyzický rozvoj študentov. Tieto hry vznikli v roku 1988 na počesť 70. výročia vzniku ČSR. Ich tvorcova sa inšpirovali olympiádou v Soule, ktorá sa v tom čase konala. Triedy súťažia medzi sebou v dvoch kategóriách - mladší (Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta) a starší (ostatné triedy). Víťaz každej kategórie získava putovný pohár, ktorý na budúci rok odovzdáva ďalšiemu víťazovi. Súťažné disciplíny sú rozdelené do 4 kategórií: Umelecké, Vedecké, Športové a Netradičné.

Športové disciplíny

sú previerkou fyzickej zdatnosti študentov v tradičných športoch ako volejbal, basketbal, futbal, stolný tenis, plávanie, ľahká atletika, cyklistika, silový trojboj, ultimate a atď.

Umelecké disciplíny

Tu študenti preukazujú svoj cit pre estetiku a umenie v rôznych odvetviach kultúry ako divadlo, tanec, spev, hudba, výtvarné umenie a literatúra.

Netradičné disciplíny

Do tejto podskupiny sú zaradené disciplíny, ktorých pravidlá vymyslia organizátori a sú do vyhlásenia utajené. V predchádzajúcich ročníkoch to boli disciplíny ako: prinesenie čo najťažšej knihy, čo najväčšieho množstva päťhaliernikov, fúkací futbal a iné.

Vedecké disciplíny

Sem patria disciplíny, ktoré sú zamerané výlučne na súperenie v oblasti poznatkov a vedomostí študentov. Náročnosť otázok vo vedeckých disciplínach si vyžaduje samozrejme znalosť nielen školského štúdia. Vedecké disciplíny sú robené formou testu, na ktorom sa zúčastňujú 2 alebo 3 zástupcovia z každej triedy.

Otvárací ceremoniál

Otváracím ceremoniálom sa oficiálne otvoria Olympijské hry. Uskutoční sa v areáli školy; v porovnaní s Galaprogramom vo viac-menej komornej atmosfére. Okrem úvodného prejavu a sľubu fair-play organizátorov sa tu po prvýkrát odhalí aj maskot olympiády.

Galaprogram

Záverečný galaprogram býva začiatkom decembra vo Veľkej sále ISTROPOLISu. Je vyvrcholením celých Olympijských Hier Gamča. Počas neho sú vyhlásené výsledky a odovzdané ceny i predvedené najlepšie čísla z umeleckej časti olympiády. Na tento galaprogram bývajú okrem študentov nášho Gymnázia pozvaní aj zástupcovia iných škôl, deti z detských domovov, médiá a sponzori, ktorí sa tu rovnako môžu prezentovať.

Copyright © 2007-2014 www.gamca.sk