Pondelok, 19. marca 2018 (Jozef)

Bežecký klub GAMČA++

Gamčácky bežecký tím sa podarilo prvý raz sformovať v apríli 2008, pri príležitosti zavedenia kategórie "firemný beh" v rámci legendárneho najstaršieho atletického podujatia na Slovensku - 61. Národného Behu Devín-Bratislava. Pri svojej reprezentačnej premiére mal názov "Darmo Gamča Team", 6 členov a umiestnil sa presne v strede rebríčka - na 20. mieste zo 40-tich zúčastnených tímov.

Po pozitívnej skúsenosti nastúpil tím v roku 2009 do bojov v plnej sile, s fanúšikovskou základňou (rozumej fanynkami) a s transparentom. Vďaka organizácii na vyššej, celoškolskej úrovni, posilnení absolventmi, sa nám podarilo na 62. Národný beh Devín-Bratislava 2009 naverbovať krásny počet - 29 pretekárov. Tím taktiež získal bojovnejšie meno - "Gamča fičí, všetkých zničí!" (ktoré sa neskôr stalo oficiálnym hecovacím pokrikom) a nové vyššie ambície. Naša snaha bola odmenená pekným 9. miestom z celkového počtu 62 tímov.

Dobrý výsledok bol odmenený aj oficiálnym poďakovaním vedenia školy za dobrú reprezentáciu, ktorá dopĺňa úspechy v predmetových olympiádach.

Tento kolektívny úspech bol pre nás veľkým povzbudením a definitívne odštartoval a rozvinul aktivity nášho tímu. Aby sme mohli byť v celoročnom kontakte, vznikla tímová facebooková stránka „Gamča fičí, všetkých zničí!“

Od tohto momentu sa pravidelne zúčastňujeme popri Národnom behu Devín-Bratislava aj ďalších športových podujatí, ako napr. Bratislava Night Run, Silvestrovský beh cez bratislavské mosty, Bratislavský ČSOB Maratón, Milá Míľa či Študentský beh.

Bežecká sezóna 2010 bola pre nás ďalším výrazným posunom vpred. Náš tím získal nový finálny názov „GAMČA++ Running Team“ a prislúchajúce logá.

63. ročník Národného behu Devín-Bratislava 2010 odbehlo rekordných 40 Gamčákov, jasne rozlíšiteľných od okolitých bežcov tímovými logami na tričku vpredu aj vzadu. Spečatili sme tak jednotnú tímovú identitu. Devín odvtedy každoročne pokorujeme jasne identifikovateľní so stále sa zlepšujúcim tímovým časom.

Na 67. Národnom behu Devín-Bratislava v roku 2014 sme dosiahli doteraz najlepší tímový výsledok - 5. miesto zo 126 tímov. Výrazne k tomu dopomohol aj rekordný čas nášho historicky najlepšieho bežca – Samuela Kebisa, ktorý pretek zabehol za 40 min. 52 s.

S nadšením sa chceme púšťať do nových výziev a naberať nových členov z radov študentov z čias minulých, súčasných i budúcich.

Na záver treba dodať, že náš tím sa veľmi teší na každého nového bežca - nejde o žiadne heroické olympijské výkony, iba sa treba občas trochu prekonať. Super pocit z úspechu seba samého i tímu, lepšia kondička, uvoľnenie po behu a jedinečná atmosféra pretekov určite stoja za to.

Aby ste mohli za Gamču behať, stačí v tom ktorom preteku napísať do názvu tímu, za ktorý chcete bežať "GAMČA++" (bez úvodzoviek).

Naše hlavné ciele sú:

  • Urobiť zo športových podujatí ako je napr. Národný beh Devín-Bratislava príležitosť pre príjemné stretnutie študentov, profesorov, absolventov a priateľov nášho Gymnázia Grösslingová

  • Motivovať študentov k aktívnemu tráveniu voľného času, sebaprekonávaniu sa a zdieľaniu zážitkov v tíme

  • Čo najskôr sa prepracovať na popredné miesto v rebríčku tímov na Národnom behu Devín-Bratislava a postupne sa zapájať aj do ostatných bežeckých či iných športových podujatí

  • Upevňovať dobré meno nášho gymnázia, na ktorom sa vždy nájde veľké množstvo talentov>

  • Byť vždy otvorení pre každého, kto má záujem sa pridať a zapájať súčasných Gamčákov do tímovej organizácie

Gamča fičí, všetkých zničí


68. Národný Beh Devín - Bratislava, 12.4.2015 - Gamčácky bežecký tím

Aktuálne informácie

TIP: Gamčácky bežecký tím na Facebooku! Pridaj sa aj ty do nášho tímu a sleduj aktuálne novinky. Každý je vítaný.

Na stiahnutie

Prezentácia GAMČA++ 2015
Devín-Bratislava štatistika
GAMČA++ Devín poster 2015
Behy 2015

Copyright © 2007-2014 www.gamca.sk