Pondelok, 19. marca 2018 (Jozef)

Junior Internet 2007

Od piatka 30. marca 2007 do nedele 1. apríla 2007 sa v konferenčnej sále hotela Barónka v Bratislave konal 2. ročník konferencie Junior Internet. Na programe boli prezentácie víťazných projektov z jednotlivých internetových kategórii ako aj odborné prednášky na tému aktuálnych trendov na Internete (Katedra aplikovanej informatiky FMFI), o digitálnej fotoškole (Zoner) a o sémantickom webe (Gratex International).

Junior Internet je projekt pre mladých do 18 rokov, ktorí sa aktívne zaujímajú o internet. Títo sa mohli prihlásiť so svojími web stránkami, internetovými projektami, službami a textami o internete do internetových súťaží. Všetci boli pozvaní na konferenciu, na ktorej bol pre nich pripravený bohatý program o internete, plný prednášok, prezentácí, diskusí a súťaží. Víťazi obdržali hodnotné ceny a takisto dostali možnosť prezentovať svoje projekty na verejnosti. Projekt vznikol pred siedmimi rokmi v Čechách, ale dnes prebieha okrem Českej republiky aj na Slovensku, v Maďarsku a Poľsku.

Naša škola sa zúčastnila JuniorInternetu v kategórii JuniorWeb do 18 rokov s projektom www.gamca.sk s aktuálnymi webmastrami - Tomáš Kočiský, Ľuboš Demovič, Petra Polovková, Michal Mutňanský, Alena Košinárová. Na konferencii nás úspešne reprezentovali Ľuboš Demovič a Petra Polovková. Náš projekt bol vyhlásený odbornou porotou ako najlepšia tímova práca.

Copyright © 2007-2014 www.gamca.sk