Pondelok, 19. marca 2018 (Jozef)

Školská jedáleň

V jedálni sú denne na výber 4 jedlá. Jedno zväčša mäsité, druhé bezmäsité alebo múčne, tretím je obložená bageta a štvrté je zeleninový alebo ovocný tanier. Ďalej sa podáva polievka a ku každému jedlu aj pohár s nápojom.

Obedy sa vydávajú od 12:00 do 14:00.

Lístky pre druhý stupeň stoja 1,30 Eur / deň.
Lístky pre tretí stupeň stoja 1,40 Eur / deň.

Lístky na jedlo č. 2,3 a 4 sa dajú opečiatkovať deň (príp. viac dní) vopred do 13:30.

Platba za obedy prevodom

Za obedy je možné platiť aj prevodom na účet:

  • Číslo účtu: 1128449012/0200
  • Variabilný symbol: 16
  • Suma je jednotná 23 Eur, vyúčovanie bude vykonané v júli
  • Do informácie pre pijímateľa je potrebné uviesť meno a triedu

Odhlasovanie z obeda

Odhlásiť si obed je možné najneskôr deň vopred:

  • osobne u vedúcej jedálne do 14:00
  • SMS-kou na číslo 0910 903 399 do 13:00

Copyright © 2007-2014 www.gamca.sk