Pondelok, 19. marca 2018 (Jozef)

Pk a koordinátori

Predmetové komisie

Vedúci PK Názov
RNDr. Zuzana Frková PK matematiky
PhDr. Daniela Veselovská PK slovenského jazyka a literatúry
Mgr. Zuzana Folvarčíková PK anglického jazyka
Mgr. Nadežda Bittnerová PK nemeckého jazyka
Mgr. Monika Rybárová PK dejepisu, občianskej náuky, umenia a kultúry a etiky
Mgr. Emília Čellárová PK informatiky
RNDr. Eva Trebatická PK fyziky a geografie
PaedDr. Klaudia Knotková PK chémie a biológie
Mgr. Dezider Andor PK telesnej výchovy

Koordinátori

Mgr. Jana Gabrišová Výchovný poradca
Mgr. Miroslava Nitonová Koordinátor protidrogovej prevencie
Mgr. Jana Gábrišová Koordinátor manželskej a predmanželskej výchovy
PaedDr. Klaudia Knotková Koordinátor environmentálnej výchovy
Mgr. Nadežda Bittnerová Učebnicový fond
Copyright © 2007-2014 www.gamca.sk