Streda, 21. februára 2018 (Eleonóra)

Všeobecné informácie

Možnosti štúdia

V súčasnosti sa dá na škole študovať 8 (príma až oktáva) alebo 4 roky. Pri osemročnom štúdiu sa otvára len jedna trieda a vyberajú sa matematické talenty (najlepší z talentovej skúšky). Pri štvorročnom štúdiu sa študent môže rozhodnúť či chce študovat v matematickej alebo v nematematickej triede, záleží len na úspešnosti pri prijímacích skúškach alebo pri talentovej skúške.

Osobnosti

Na našej škole študovali rôzne dnes známe a vážené osobnosti ako sú napríklad : Milan Lasica, Božidara Turzonová, Gejza Dusík, Daniel Lipšic, Vladimír Palko a ďalší. Viac informácií o známych osobnostiach, ktoré študovali na našej škole nájdete v sekcii absolventi.

Úspechy a záujmy

Už roky sa vďaka snahe profesorov vychovávať študentov, rozvíjať ich znalosti a ich prirodzené talenty, študenti našej školy veľmi úspešne zúčastňujú rôznych olympiád a súťaží. Najväčšie úspechy dosahujú v matematickej, fyzikálnej, chemickej a informatickej olympiáde. Ale aj v športových súťažiach, čo naznačujú aj výsledky v medziškolských súťažiach v atletike, stolnom tenise, futbale, basketbale, volejbale a hokejbale

Vybavenie školy

Ďalšou výhodou tejto školy je vybavenie školského výpočtového laboratória. Škola má 24-hodinové pripojenie na Internet cez optický kábel (firma SANET) a moderný hardware. Každý študent dostane konto spolu s e-mailovou adresou, ktorú má počas celého štúdia na škole. Tiež má možnosť prístupu k počítačom nielen počas vyučovania, ale aj v tzv. "internetovom klube" poobede. Viac informácií o našom ŠVL nájdete na stránke PK Informatiky.

Prečo názov GAMČA?

Veľa ľudí nás pozná pod skratkou GAMČA. Je to skratka z historického názvu školy - Gymnázium Alexandra Markuša Červenej Armády.

Rekonstruovana skola         Stara modra skola

Copyright © 2007-2014 www.gamca.sk