Pondelok, 19. marca 2018 (Jozef)

Darujte 2 percentá zo svojich daní

Vážená pani, vážený pán,
aj v roku 2015 máte možnosť rozhodnúť, ako naložiť s oprávnením poukázať určené 2% z už uhradenej ročnej dane z príjmu za rok 2014 niektorému prijímateľovi, medzi ktorými je aj Rada rodičov pri Gymnáziu v Bratislave na Grösslingovej ul. 18.

Rada rodičov sa uchádza o Vašu priazeň a podporu výlučne školských, vzdelávacích aktivít na Gymnáziu na Grösslingovej ul. V Bratislave, ktorých uskutočnenie umožní aj Vaše rozhodnutie poukázať spomínané 2% dane z príjmu cestou Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov za r. 2013.

Váš príspevok bude použitý na podporu vzdelávacieho procesu na Gymnáziu v prospech detí a študentov navštevujúcich Gymnázium.

Základné údaje:

IČO: 317 70 231
Názov: Rada rodičov pri Gymnáziu v Bratislave
Sídlo: Grösslingová 18, 811 09 Bratislava
č. účtu: 20055957/6500

Tlačivo na stiahnutie (.pdf)

Rada rodičov pri Gymnáziu v Bratislave na Grösslingovej ul. 18 Vám ďakujú za rozhodnutie finančne podporiť a zlepšiť vzdelávaciu činnosť študentov na Gymnáziu, za možnosť udržať tradičnú pomoc rodičov škole.

Ďakujeme Vám za mimoriadne šľachetný skutok, ktorý týmto prejavujete Rade rodičov a predovšetkým študentom Gymnázia na Grösslingovej ulici a taktiež za prejavenú občiansku solidaritu.

S úctou,
Výbor Rady Rodičov.

Copyright © 2007-2014 www.gamca.sk