Sobota, 21. apríla 2018 (Ervín)

Dokumenty týkajúce sa školy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

Štatút Rady školy (.pdf)

Termíny zasadnutí Rady rodičov a triednych aktívov v šk. roku 2013/2014 (.pdf)

Školský poriadok

Školský vzdelávací program v školskom roku 2012/2013 (.pdf)

Podrobné informácie o škole v súvislosti so zákonom o slobode informácií (.doc 45 kB, .pdf 34 kB)

Copyright © 2007-2014 www.gamca.sk