Nedeľa, 17. decembra 2017 (Kornélia)

Kritériá prijímania

Kritériá pre školský rok 2015/2016:

pre 8-ročné štúdium
školský vzdelávací program: zameranie na matematiku
a 4-ročné štúdium
školský vzdelávací program: zameranie na matematiku a všeobecné zameranie
(.pdf)

Copyright © 2007-2014 www.gamca.sk