Pondelok, 19. marca 2018 (Jozef)

Najúspešnejší na pohovoroch sú gymnazisti

BRATISLAVA - Najúspešnejší na prijímacích pohovoroch sú gymnazisti a študenti z Bratislavského kraja. Aspoň tak to vyplýva z rebríčka, ktorý zostavila najväčšia vysoká škola - Univerzita Komenského v Bratislave podľa počtu prijatých uchádzačov na jej fakultách.Poradie na UK v posledných dvoch rokoch vedú absolventi bratislavských gymnázií na Novohradskej a Grösslingovej ulici a Gymnázia Františka Hanáka v Prievidzi. Z týchto škôl bolo prijatých až 65 percent uchádzačov. Podľa riaditeľky Gymnázia Juraja Hronca na Novohradskej ulici v Bratislave Zuzany Munkovej v konkurencii zrejme obstáli najmä vďaka maturantom, ktorí išli na matematicko-fyzikálnu fakultu. "Je to aj vo výbere žiakov, ktorých prijímame na našu školu. Každoročne organizujeme pre deviatakov súťaž v matematike a tí, ktorí v nej dobre dopadnú, sú prijatí," dodala Munková. Gymnázium si podľa nej dlhodobo udržiava dobrú úroveň v prírodných vedách, ale aj v iných predmetoch, má aj medzinárodný maturitný program, v ktorom študujú deti z celého Slovenska. Vyše 60-percentnú úspešnosť dosiahli na UK podľa TASR aj študenti z Gymnázia na Kostolnej ulici v Seredi či bratislavského Gymnázia Matky Alexie a Evanjelického lýcea v Tisovci. Z ostatných stredných škôl je v najlepšej desiatke Stredná priemyselná škola na Štefánikovej ulici v Spišskej Novej Vsi. Na prijímačkách sa na univerzite zúčastnilo celkovo 15 087 študentov z 566 stredných škôl, z nich 43 percent uspelo. Univerzita Komenského je zrejme jediná vysoká škola, ktorá si vedie takúto štatistiku. "Neviem o tom, že by sa niečo také robilo aj na iných," povedal šéf Slovenskej rektorskej konferencie Vladimír Báleš. Slovenská technická univerzita, na ktorej je Báleš rektorom, porovnávala však výsledky poslucháčov, ktoré dosiahli na jej fakultách, so stredoškolskými. "Známky z matematiky, fyziky a chémie často nezodpovedali úrovni ich vedomostí," dodal Báleš. Iné porovnanie stredoškolákov zase vlani poskytlo ministerstvo školstva, keď zverejnilo, ako dopadli v nových, centrálne zadávaných maturitných testoch. Najlepšie na tom boli žiaci z Prešovského kraja, nasledovaní Košickým a po ňom Nitrianskym krajom.

Úspešnosť stredoškolákov

* vlani sa na prijímačkách zúčastnilo 15 087 študentov
* o štúdium sa uchádzali žiaci z 566 škôl
* celkom uspelo 6 482 stredoškolákov, čo je 43 percent
* najúspešnejšie školy: bratislavské gymnáziá na Novohradskej a Grösslingovej ulici, Gymnázium F. Hanáka v Prievidzi, SPŠ na Štefánikovej ulici v Spišskej Novej Vsi

3.3.2006 Zdroj :www.pravda.sk